Steun de Egelopvang!

Steun de Egelopvang!

Wilt u ons werk steunen? Dit kan door donateur te worden.

Voor minimaal € 15,00 per jaar krijgt u het jaarverslag thuisgestuurd. U kunt daarin lezen wat er het afgelopen jaar is gebeurd en ook het financiële jaarverslag is hierin opgenomen.

Aangezien we geen subsidie ontvangen, zijn we voor onze inkomsten afhankelijk van donaties en giften. U kunt zich opgeven in de Egelopvang, via het formulier rechts op deze pagina, of schriftelijk middels het Donateursformulier naar:

St. Egelopvang Den Haag en omstreken
p/a Fuutlaan 3
2566 SB Den Haag

Hoe kunt u betalen?
Wij vragen u om zelf een (automatische) overschrijving te regelen bij uw bank. Wij zijn een kleine organisatie en om de onkosten van het betalingsverkeer zo laag mogelijk te houden werken wij niet met acceptgiro’s of automatische incasso’s. U kunt uw bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar overmaken naar:

ING rekening nummer NL98 INGB 0004 5951 83
t.n.v. Stichting Egelopvang te Den Haag
o.v.v. donatie

De Stichting is door de belastingdienst als ANBI erkend

In 2012 heeft de belastingdienst onze administratie gecontroleerd en ons weer als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) erkend, zoals u ook op de site van de Belastingdienst kunt zien.

Dit betekent dat we geen schenkingsrecht hoeven te betalen over giften of legaten. U kunt uw giften aan onze stichting aftrekken voor uw belastingen (zolang u voldoet aan de algemene regels).

Sponsors:
D. Duk: tekenaar van de egel-illustraties
Grafia Printservice: sponsort onze folders en het jaarverslag
MilqueNLen Drieka Rog: maker en onderhoud website, vormgeving jaarverslag 2018
Loco Creations: beheerder website