Steun de Egelopvang!

Steun de Egelopvang!

Wilt u ons werk steunen? Dit kan door donateur te worden.

Voor minimaal € 10,00 per jaar krijgt u het jaarverslag thuisgestuurd. U kunt daarin lezen wat er het afgelopen jaar is gebeurd en ook het financiële jaarverslag is hierin opgenomen.

Aangezien we geen subsidie ontvangen, zijn we voor onze inkomsten afhankelijk van donaties en giften. U kunt zich opgeven in de egelopvang, via het Donateursformulier op deze pagina, of schriftelijk met een briefje naar:

Stichting Egelopvang Den Haag
t.a.v. Secretariaat
Jacob Hopstraat 8
2582 RJ Den Haag

Alle bijdragen zijn welkom op ING rekening nummer NL98 INGB 0004 5951 83 t.n.v. Stichting Egelopvang te Den Haag.

De Stichting is door de belastingdienst als ANBI erkend.

In 2012 heeft de belastingdienst onze administratie gecontroleerd en ons weer als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) erkend, zoals u ook op de site van de Belastingdienst kunt zien.

Dit betekent dat we geen schenkingsrecht hoeven te betalen over giften of legaten. U kunt uw giften aan onze stichting aftrekken voor uw belastingen (zolang u voldoet aan de algemene regels).

Sponsors:
D. Duk: tekenaar van de egels in het jaarverslag
Grafia Printservice: sponsort onze folders en het Jaarverslag
MilqueNL: Maker & onderhoud website
Loco Creations: Beheerder website