Steun de Egelopvang!

Steun de Egelopvang!

Wilt u ons werk steunen? Dit kan door donateur te worden.

Voor minimaal € 15,00 per jaar krijgt u het jaarverslag thuisgestuurd. U kunt daarin lezen wat er het afgelopen jaar is gebeurd en ook het financiële jaarverslag is hierin opgenomen.

Aangezien we geen subsidie ontvangen, zijn we voor onze inkomsten afhankelijk van donaties en giften. U kunt zich opgeven in de Egelopvang, via het formulier rechts op deze pagina, of schriftelijk middels het Donateursformulier naar:

St. Egelopvang Den Haag en omstreken
p/a Eiberplein 3
2566 SG Den Haag

Hoe kunt u betalen?
Wij vragen u om zelf een (automatische) overschrijving te regelen bij uw bank. Wij zijn een kleine organisatie en om de onkosten van het betalingsverkeer zo laag mogelijk te houden werken wij niet met acceptgiro’s of automatische incasso’s. U kunt uw bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar overmaken naar:

ING rekening nummer NL98 INGB 0004 5951 83
t.n.v. Stichting Egelopvang te Den Haag
o.v.v. donatie

De Stichting is door de belastingdienst als ANBI erkend

Sinds 2012 geniet Stichting Egelopvang De Haag en omstreken van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status, zoals u dit ook op de site van de Belastingdienst kunt vinden.

Per 1 januari 2021 heeft de Belastingdienst een aantal nieuwe voorwaarden aan ANBI’s gesteld, betrekking hebbend op het openbaar maken van diverse gegevens via de internetsite zoals het publiceren van een Jaarrekening. Hieraan voldoen wij. De betreffende gegevens vind u op onze website

Dit betekent dat we geen schenkingsrecht hoeven te betalen over giften of legaten. U kunt uw giften aan onze stichting aftrekken voor uw belastingen (zolang u voldoet aan de algemene regels).

Wat zijn voor u de mogelijkheden voor belasting aftrek?
De Belastingdienst onderscheidt 2 soorten giften aan goede doelen (ANBI) “gewone giften” en “periodieke giften.

Gewone gift
De meeste giften die wij mogen ontvangen zijn “gewone giften”, ook al worden ze maandelijks gedaan. Over het algemeen is bij een “gewone gift” het belastingvoordeel kleiner en beperkter dan bij een “periodieke gift” (bijvoorbeeld het 1% drempelbedrag of bij geen kleine bedragen).
Een beetje verwarrend misschien wel maar een maandelijkse gift is nog niet automatisch een “periodieke gift”, dat wordt het pas als er aan alle voorwaarden van een “periodieke gift” is voldaan.

Periodieke gift
Er gelden een aantal voorwaarden voor het aftrekken van een “periodiek gift” o.a.
– Minimaal 5 jaar lang achtereen hetzelfde bedrag geven
– De gift schriftelijk vastleggen met het goede doel via een overeenkomst
– Schriftelijk kunnen aantonen dat je de gift ook daadwerkelijk hebt gedaan

Voor alle voorwaarden “periodieke gift” kijk hier op de site van de Belastingdienst.

Als  u aan de voorwaarden voor een “periodieke gift” voldoet dan kan de “periodieke gift” altijd als een aftrekpost worden meegenomen, voor welk bedrag dan ook en zonder de belemmering van 1% drempelbedrag van het verzamelinkomen zoals die bij een “gewone gift” wel geldt.
Het belastingvoordeel is in het algemeen dus groter dan bij aftrek van een “gewone gift”.

Rekenvoorbeeld belastingteruggave bij een periodiek en een gewone gift
Een donateur wil €900  per jaar geven aan een goed doel (ANBI).
Kiest zij voor een “periodieke gift” voor een periode van 5 jaar, dan mag ze 5 jaar lang haar gift van €900 volledig aftrekken, wel als zij wel aan alle voorwaarden voldoet natuurlijk.

De donateur verdient €50.000 per jaar en bespaart met deze aftrekpost 37% van €900.
Dat is een teruggave van € 333 per jaar.

Bij een “gewone gift” zou de teruggave € 148,- zijn, dus € 185 minder.
Omdat €500 (1% drempelbedrag van €50.000) niet aftrekbaar is, kan zij in haar belastingaangifte €400,– aftrekken, ze bespaart met deze aftrekpost 37% belasting over €400, dus haar belasting voordeel is €148.

Overeenkomst periodieke gift
Zou u een “periodieke gift” aan Stichting Egelopvang Den Haag willen doen dan is bij de Belastingdienst het formulier voor de “Overeenkomst periodieke gift in geld” hier te downloaden. U kunt ook een eigen specifiekere overeenkomst op laten opmaken via uw notaris.

Wat zijn de vervolg stappen?
– U vult uw onderdelen in op de “Overeenkomst periodieke gift in geld’.
– U ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker, als het exemplaar de ontvanger de Stichting Egelopvang Den Haag en stuurt beide exemplaren naar de Stichting Egelopvang Den Haag, Eiberplein 3, 2566SG Den Haag of via de mail: egelopvangdh@gmail.com
– De Egelopvang Den Haag vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
– De Egelopvang Den Haag stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar u en houdt het eigen exemplaar in het archief. U hoeft overigens het exemplaar niet naar de Belastingdienst te sturen.