Steun de Egelopvang!

Steun de Egelopvang!

Wilt u ons werk steunen? Dit kan door donateur te worden.

Voor minimaal € 15,00 per jaar krijgt u het jaarverslag thuisgestuurd. U kunt daarin lezen wat er het afgelopen jaar is gebeurd en ook het financiële jaarverslag is hierin opgenomen.

Aangezien we geen subsidie ontvangen, zijn we voor onze inkomsten afhankelijk van donaties en giften. U kunt zich opgeven in de Egelopvang, via het formulier rechts op deze pagina, of schriftelijk middels het Donateursformulier naar:

St. Egelopvang Den Haag en omstreken
p/a Eiberplein 3
2566 SG Den Haag

Hoe kunt u betalen?
Wij vragen u om zelf een (automatische) overschrijving te regelen bij uw bank. Wij zijn een kleine organisatie en om de onkosten van het betalingsverkeer zo laag mogelijk te houden werken wij niet met acceptgiro’s of automatische incasso’s. U kunt uw bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar overmaken naar:

ING rekening nummer NL98 INGB 0004 5951 83
t.n.v. Stichting Egelopvang te Den Haag
o.v.v. donatie

De Stichting is door de belastingdienst als ANBI erkend

In 2012 heeft de belastingdienst onze administratie gecontroleerd en ons  ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) erkend, zoals u ook op de site van de Belastingdienst kunt zien.

Per 1 januari 2021 heeft de Belastingdienst een aantal nieuwe voorwaarden aan ANBI’s gesteld, betrekking hebbend op het openbaar maken van diverse gegevens via de internetsite zoals het publiceren van een Jaarrekening. Hieraan voldoen wij. De betreffende gegevens vind u op onze website

Dit betekent dat we geen schenkingsrecht hoeven te betalen over giften of legaten. U kunt uw giften aan onze stichting aftrekken voor uw belastingen (zolang u voldoet aan de algemene regels). Kijk voor meer informatie over ANBI-status bij de belastingdienst op www.belastingdienst.nl/anbi.

 

Sponsors:
Grafia Printservice: sponsort onze folders en het jaarverslag
MilqueNLen Drieka Rog: maker en onderhoud website, vormgeving jaarverslag 2020