Vrijwilligers

Vrijwilligers

De egelopvang wordt volledig door vrijwilligers gerund. Elke ochtend zijn er 3 of 4 mensen aanwezig, die de egels een schoon hok, voedsel en de nodige medicijnen geven. Ook wordt er voor gezorgd, dat de kranten voor de hokken, worden klaargelegd, evenals de “puntzakken”. Ook worden er kranten in stroken gescheurd, waar de egels zich in kunnen verstoppen. Uiteraard moet ook de opvang zelf goed schoon worden gehouden en daarom dagelijks geveegd en gedweild worden.

De werktijden variëren van 2 uurtjes in de rustige tijd, tot in de middag in het “egelseizoen” (einde van de zomer, als de jongen geboren worden, en gedurende de herfst). Naast het werk met de egels zijn er ook mensen actief voor bemensing van de kraam b.v. bij evenementen en voor incidentele hand en spandiensten.

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij de Egelopvang, neem Contact met ons op!