Privacy

Privacy

De Egelopvang Den Haag vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar vrijwilligers, donateurs en bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van leden, donateurs en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Ze hanteren daarbij onderstaand privacy-statement:

Wanneer u vrijwilliger wordt bij of donateur wordt van de Egelopvang worden uw gegevens vastgelegd. Wij gebruiken deze gegevens om het werk met de vrijwilligers goed te plannen en de donateurs te informeren over het werk van de Egelopvang. Bijvoorbeeld door het versturen van het jaarverslag. Wij vragen en bewaren niet meer gegevens van u dan noodzakelijk. Wij delen uw gegevens niet met derden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Als u geen prijs (meer) stelt op informatie van ons, uw gegevens wilt weten, wijzigen of uit ons bestand verwijderd wilt worden, dan kunt u dat doorgeven via een mail naar: egelopvangdh@gmail.com of bellen met 070-325 40 45.