Een beschermde diersoort

Een beschermde diersoort

De egel (Erinaceus Europaeus) is in de Nederlandse Flora en Faunawet opgenomen als beschermde diersoort. In de praktijk betekent dit, dat zieke en gewonde egels alleen opgenomen mogen worden in een egelopvang die hiervoor ontheffing heeft gekregen van het Ministerie van E, L en I.

Als egelopvang met ontheffing hebben we plicht onze egels zo snel mogelijk, dat wil zeggen als ze weer voor zichzelf kunnen zorgen, op een geschikte plek vrij te laten.

De egel is een beschermd dier en daarom is het verboden hem als huisdier te houden. De egel is bovendien een dier met een grote vrijheidsdrang, die een groot territorium nodig heeft als leefruimte. Per nacht kunnen ze enkele kilometers afleggen.